Skip links

Uncategorized

Nytt tillsynsbeslut från Datainspektionen gällande överträdelse av GDPR

Utbildningsnämnden i Stockholms stad åläggs att betala en administrativ sanktionsavgift på 4 000 000 sek Utbildningsnämnden ansvarar för driften av kommunal verksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden nyttjar ett flertal system och e-tjänster (bl.a. Skolplattformen) i dess pedagogiska och administrativa verksamhet. Nämnden är

Bolag på First North tvingas betala vite motsvarande fyra årsavgifter bland annat på grund av felaktig hantering av kallelse till årsstämma.

Den 2 april 2020 offentliggjorde bolaget ett pressmeddelande om kallelse till bolagets årsstämma 2020. Pressmeddelandet innehöll information om tid och plats för årsstämman samt förutsättningarna för aktieägarnas deltagande vid denna. Av pressmeddelandet framgick vidare att den fullständiga kallelsen till årsstämma funnits tillgänglig på bolaget hemsida.

Advokaten Jennifer Jankevics vinner vårdnadstvist i tingsrätten

Advokaten Jennifer Jankevics har biträtt klient som sökt ensam vårdnad om sina barn pga. djupgående samarbetssvårigheter med den andra föräldern. Idag meddelades dom i målet och klienten tillerkändes ensam vårdnad och motpartens umgängesyrkande avslogs. Jennifer Jankevics och hennes klient är mycket nöjd med domen.

BELLE Advokatbyrå erbjuder 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning

BELLE Advokatbyrå återupptar advokatjouren på Hässelby Villastads bibliotek, efter en tids uppehåll pga. coronaepidemin. Den kostnadsfria juridiska rådgivningen finns tillgänglig under ett antal datum under hösten och går att boka via bibliotekets hemsida, https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/h%c3%a4sselby-villastads-bibliotek Den juridiska rådgivningen tillhandahålls av advokaten Jennifer Jankevics. Kontakta gärna oss

BELLE Advokatbyrå i samarbete med Stockholm Business Region AB

BELLE Advokatbyrå har blivit godkänd auktoriserad leverantör i kundval Starta Eget Stockholm för företagsrådgivning, en del av Stockholm Business Region AB. Samarbetet innebär att nyföretagare i Region Stockholm kan vända sig till Belle Advokatbyrå för att erhålla affärsjuridisk rådgivning. Advokatbyrån kommer under hösten, med advokaten

BELLE Advokatbyrå öppnar mottagningskontor i Norrtälje

VÄLKOMMEN TILL BELLE ADVOKATBYRÅ AB Som ett led i en utökad lokal närvaro i Stockholms län har byrån sedan i maj 2020 öppnat ett mottagningskontor i Norrtälje. Vi finns numera på Tibeliusgatan 2. BELLE Advokatbyrå erbjuder affärsjuridiska tjänster till noterade och onoterade småbolag. Tjänsterna innefattar

BELLE Advokatbyrå i samarbete med NyföretagarCentrum i Järfälla.

VÄLKOMMEN TILL BELLE ADVOKATBYRÅ AB BELLE Advokatbyrå har under hösten inlett ett samarbete med NyföretagarCentrum i Järfälla. Hos NyföretagarCentrum får blivande och/eller nystartade bolag kostnadsfri och konfidentiell rådgivning av bästa tänkbara kvalitet. NyföretagarCentrums mål är att öka nyföretagandet i Järfälla, och Järfällakontoret är en del