BELLE Advokatbyrå är en modern advokatbyrå som är verksamma inom flera rättsområden. Vårthuvudkontor ligger i Spånga, […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har utfärdat en reprimand och ett föreläggande mot ett företag som erbjuder en söktjänst […]
Vi har tagit del av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rapport rörande klagomål från enskilda kring bister i efterlevnaden […]
Vi är en modern advokatbyrå som erbjuder tjänster inom flertalet rättsområden. Till företag erbjuder vi affärsjuridiska […]
Av integritetsskyddsmyndighetens (IMY) årsredovisning som nyligen offentliggjordes kan utläsas att IMY under 2021 har genomfört en […]
Målet handlar om ”rätten att bli bortglömd” och Googles rutiner i samband med att en enskild […]
I veckan fattade EU beslut om att UK säkerställer adekvat skyddsnivå, vilket innebär att en personuppgiftsansvarig […]
Den 21 juni 20221 konstaterade IMY att SL brutit mot dataskyddsförordningen när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror […]
Disciplinnämnden vid Spotlight Stock Market beslutade om vite på 225 000 kr för överträdelse av artikel […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelade den 8 juni att de är klara med sin granskning av händelsen då […]