DSO: Externt Dataskyddsombud Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll […]
EU-kommissionen la den 21 april 2021 fram ett förslag till förordning rörande harmoniserade regler för utveckling […]
I takt med att företaget utvecklas och börjar använda nya applikationer och system och därigenom börjar […]
Vi har tagit del av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rapport rörande klagomål från enskilda kring bister i efterlevnaden […]
Skola har använt ansiktsigenkänning för närvarokontroll av elever Gymnasienämnden i Skellefteå kommun har under tre veckor […]