Syftet med en konsekvensbedömning (DPIA) enligt GDPR är att förebygga risker. Målet är att skydda människors […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har beslutat att bötfälla fondrådgivaren Indecap med en sanktionsavgift på 500 000 kronor efter […]
Att skriva en bra integritetspolicy för din hemsida är viktigt för att tydligt kommunicera hur du […]
NIS (Network and Information Security) Directive är en betydande EU-förordning som ämnar höja säkerhetsnivån för nätverk […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar idag att man har utfärdat en sanktionsavgift mot två av de fyra granskade […]
Ingen har väl undgått Chat GPT, ett AI-verktyg som utvecklats av Open Ai och som exempelvis […]
DSO: Externt Dataskyddsombud Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll […]
EU-kommissionen la den 21 april 2021 fram ett förslag till förordning rörande harmoniserade regler för utveckling […]
I takt med att företaget utvecklas och börjar använda nya applikationer och system och därigenom börjar […]
Vi har tagit del av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rapport rörande klagomål från enskilda kring bister i efterlevnaden […]