LVU

Söker du LVU advokat?

Behöver du juridisk hjälp LVU och hjälp av LVU jurist eller LVU advokat? LVU-målsägandebiträde? Då har du kommit rätt. Vi hjälper dig i ditt LVU ärende i Stockholm, Spånga, Vällingby, Hässelby, Kista, Sundbyberg, Solna, Uppsala, Norrtälje, Västerås. Vi kan hjälpa dig oavsett vart du bor.

Vi har stor erfarenhet av att företräda föräldrar i LVU-process i domstol. Du vet väl att du själv har rätt att välja ett offentlig biträde?

LVU-lagen används när barn och ungdomar riskerar att fara illa och behöver tas om hand om av socialtjänsten. Tvångsvård enligt LVU kan används när barn och ungdomar riskerar att fara illa på grund av hemförhållandena, t.ex. vid psykisk eller fysisk misshandel i hemmiljön eller på grund av sitt eget beteende, t.ex. vid drogmissbruk eller kriminalitet.

Våra jurister har lång erfarenhet av LVU-ärenden. Vi agerar offentligt biträde åt både föräldrar och barn. Det är svårt att vinna mot socialtjänsten och upphäva ett LVU, men vi kommer att göra allt för att ta tillvara din rätt på bästa sätt. 

Vår huvudkontor ligger i Spånga, strax utanför Stockholm och vi har mottagningskontor i Norrtälje, Uppsala och Västerås. Vi kan dock åta oss LVU-mål i hela Sverige. I normalfallet går LVU-processen till på följande sätt

1. Socialtjänsten fattar beslut om ett omedelbart omhändertagande och hämtar den unge och transporterar denna till ett jourhem.

2. Inom en vecka därefter ska socialtjänsten ansöka hos förvaltningsrätten om att omhändertagandet ska stå fast. I detta skede kopplas vi jurister in. Föräldrarna och den unge får i allmänhet ett eget juridiskt ombud (offentligt biträde). Om den unge är under 15 år blir det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet i LVU-processen. De offentliga biträdena kommer att kontakta sina klienter och höra efter vad de anser om det omedelbara omhändertagandet enligt LVU. Biträdena skriver sedan ett yttrande till domstolen, förvaltningsrätten.

3. Domstolen fattar beslut gällande det omedelbara omhändertagandet.

4. Socialtjänsten genomför därefter en utredning (BBIC-utredning) och när den är färdig sker en muntlig förhandling i förvaltningsrätten (ungefär som en rättegång). Dit kommer socialtjänsten, föräldrarna med sina offentliga biträden och den unge själv, om hen är 15 år eller äldre, annars kommer enbart biträdet. I vissa fall kan den som är under 15 år ändå få möjligt att göra sin röst hörd under förhandlingen. Den unge kommer överens med sitt offentliga biträde om vad som är lämplig i det enskilda fallet.

5. Om förvaltningsrätten genom dom finns att LVU-vården ska fortsätta placeras den unge normalt i ett familjehem.

6. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. Om någon part överklagar och yrkar muntlig förhandling, blir det en ny muntlig förhandling i kammarrätten. Även kammarrättens dom kan överklagas, men då krävs att s.k. prövningstillstånd meddelas av högsta förvaltningsdomstolen.

7. Socialtjänsten ska ompröva LVU-placeringen var sjätte månad.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både föräldrar och unga i LVU-processen och vi åtar oss mål över hela Sverige. Ni kan alltid begära att få en jurist Belle Advokatbyrå.

Tyvärr ser vi ofta att det förekommer sakfel, överdrifter och märkliga bedömningar i socialtjänstens BBIC-utredningar. Det är därför viktigt att ha en skicklig jurist vid sin sida under hela LVU-processen, som kan ta tillvara din rätt på bästa sätt. Varmt välkommen att kontakta oss!