Skip links

Välkommen till

BELLE ADVOKATBYRÅ

Om oss

Advokatbyrån som finns där när du behöver det som mest.

Advokatbyrån grundades 2019 av Jennifer Jankevics som har mer än tio års erfarenhet från advokatbyråer, värdepappersbolag och bank. Advokatbyrån är en affärsjuridisk byrå inriktad mot noterade och onoterade småbolag. Kärnområdena är allmän affärsjuridik, aktiemarknadsrätt, tvister och GDPR-frågor.

Byråns affärsidé är att genom ett personligt engagemang skapa långsiktiga relationer med våra klienter och finnas där för råd och stöd när det behövs som mest. Det ska vara enkelt att bara lyfta luren till oss och få den hjälp man behöver.

Byrån har huvudkontor i Spånga och ett mottagningskontor i Norrtälje.

Kontakta oss gärna redan idag.

Våra verksamhetsområden

Aktiemarknadsrätt

Inom aktiemarknadsrätten biträder vi löpande noterade bolag i frågor om regelefterlevnad och god sed på värdepappersmarknaden. Behöver du hjälp med att förstå MAR-regelverket och informationsgivning? Har du funderingar kring hur du ska hantera ett uppskjutet offentliggörande av information? Har du frågor kring hantering av loggbok eller insynsrapportering till Finansinspektionen? Hör av dig så hjälper vi till.

Bolagsrätt

Inom bolagsrätten biträder vi löpande noterade och onoterade bolag med alla typer av bolagsrättsliga uppdrag, t.ex. bildande av bolag, bolagsstämmor och löpande styrelserådgivning. Vi hjälper även till med upprättande av och förhandling av olika typer av avtal, så som aktieägaravtal, samarbetsavtal, kundavtal m.m.

GDPR

Dataskyddsförordningen påverkar alla aktörer som hanterar personuppgifter. Idag ställs högre krav på rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Behöver din organisation stöd i att slutföra implementeringen av GDPR? Behöver ni en genomgång av de åtgärder ni vidtagit? Vi hjälper er att få erforderlig dokumentation på plats.

Tvistelösning

Vi har erfarenhet av att uppträda som ombud för kommuner, bolag och privatpersoner i allmän domstol, förvaltningsdomstol och mark-och miljödomstol. Vårt mål är alltid att processer ska ske så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt.

Fastighetsrätt

Vi har stor erfarenhet av att biträda bolag, kommuner och privatpersoner i fastighetsrättsliga ärenden, så som Fel i fastighet, Fel i bostadsrätt, Plan- och bygglovs-ärenden samt hyresjuridik.

Övriga uppdrag

Vi erbjuder även hjälp inom humanjuridiken. Vi kan exempelvis  hjälpa till med att upprätta samboavtal och äktenskapsförord. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde, offentlig försvarare och målsägandebiträde. Vi finns här för dig när du behöver det som mest.

Kurskatalog

BELLE ADVOKATBYRÅ

Lär dig mer om

Informationsgivning för noterade bolag

God IR är bra PR. Här får ni reda på hur informationsgivning till aktiemarknaden går till och vilka fallgropar som kan undvikas.

Lär dig mer om

GDPR

Vi vet vad du behöver göra för att vara compliant med GDPR .

Lär dig mer om

Olika typer av avtal för bolag

Vi vet vilka avtal som bör finnas på plats för att ni ska lyckas i era affärer.

Några röster om Belles rådgivningstjänster inom GDPR;

Vill du vara med och bygga morgondagens advokatbyrå?

Vi är alltid intresserade av talanger.

Engagemang

Välvilja

Erfarenhet

Målmedvetenhet

Nyheter

Letar du efter en riktigt bra advokat?

Kontakta oss idag!

Kontakta oss