VÅRDNADSTVIST

söker du advokat för Vårdnadstvist?

Söker du advokat, jurist för vårdnadstvist i Stockholm, Spånga, Vällingby, Solna, Sundbyberg, Bromma, Ekerö, Kista, Norrtälje, Rimbo, Uppsala, Hallstahammar, Västerås?

Vi hjälper dig om du behöver ansöka om ensam vårdnad eller utökat umgänge med dina barn.

Vi tar emot dig på våra kontor i Spånga, Stockholm, Västerås, Norrtälje, Uppsala och Västerås. Vi hjälper dig och är ditt ombud i tvist rörande vårdnad, barns boende och umgänge. Vi hjälper dig med process för vårdnadstvist och ger juridisk rådgivning kring vårdnadstvist.

Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna kan prata med varandra och gemensamt fatta beslut i frågor som för barnet. Exempelvis beslut gällande boende, skolgång och juridiska dokument, t.ex. pass.

Ibland kan det vara så att gemensam vårdnad inte fungerar. Det kan finnas djupa samarbetssvårigheter som gör att man inte kan prata med varandra. Det kan också vara så att en förälder är olämplig som vårdnadshavare, att hen är våldsam, utnyttjar barnet sexuellt eller missbrukar alkohol eller droger.


Innan man påbörjar en vårdnadstvist brukar man försöka ha samarbets-samtal på familjerätten, hos kommunen. Detta är dock helt frivillig. I det här läget kan det vara lämpligt att koppla in en jurist som kan vara ett moraliskt stöd och förklara juridiken.

Den rättsliga processen i domstol inleds genom att man ansöker vid tingsrätten om ensam vårdnad om sitt barn. Det är viktigt att ha en jurist vid sin sida som kan hjälpa till att utforma en s.k. stämningsansökan som ges in till tingsrätten.

Stämningsansökan ska innehålla grunderna och omständigheter till varför man vill ha ensam vårdnad. Man kan även åberopa bevisning som styrker förhållandena som man vill göra gällande. Bevisning kan exempelvis vara sms, filmklipp m.m.

Domstolen ska vid prövningen av målet utgå ifrån barnets bästa och utgångspunkten är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Men om det finns svåra samarbetsproblem eller den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavaren kan domstolen besluta om ensam vårdnad. Dock kan domstolen besluta att den andra föräldern ska ha umgänge med barnet. Barnets egen vilja har betydelse och ju äldre barnet är desto mer hänsyn tas till barnet och dennes önskemål.

En vårdnadstvist är psykiskt påfrestande för alla inblandade, men kan det ibland vara oundvikligt. Vi på Belle Advokatbyrå har flera års erfarenhet av att biträda enskilda i vårdnadstvister. Vi kommer att ge dig vårt fulla engagemang och strida för din rätt till ditt barn.