BELLE för Privatperson

Missnöjd med myndighetsbeslut?

Har du fått ett myndighetsbeslut, som du är missnöjd med? Har du fått avslag? Då kan vi hjälpa dig att överklaga ett myndighetsbeslut. Många myndighetsbeslut går att överklaga. Första instans är i allmänhet förvaltningsrätten och andra instans kammarrätten och ofta har man tre veckor på sig att överklaga ett beslut, annars vinner det laga kraft.

Vilka typer av beslut kan överklagas? Det kan röra sig om ärenden som har med körkort att göra, exempelvis indraget körkort, beslut från försäkringskassan (VAB, sjukpenning), beslut fattade av kommunen (strandsskyddsdispens, bistånd, uteservering, alkoholtillstånd, tobak). Det kan även röra beslut fattade av polisen (vapenlicens, tillstånd för allmän sammankomst). Det kan röra frågor om korttidsstöd från Tillväxtverket samt ansökan om prövningstillstånd. Vidare kan det handla om trafiktillstånd och beslut om medborgarskap. 

Vi hjälper dig oavsett om du är privatperson eller företag. Vi kommer att ge dig tydlig information om kostnader och vad du kan förvänta dig. Välkommen att kontakt oss för att få hjälp med myndighetsbeslut. Vi finns i Stockholm (vi tar emot klienter från exempelvis Spånga, Vällingby, Hässelby, Bromma, Rinkeby, Kista). Vi finns även i Uppsala, Norrtälje och Hallstahammar. Varmt välkommen att höra av dig.


Om du blir misstänkt för brott har du alltid rätt att ha med en advokat på polisförhör. Vid allvarligare brottsmisstankar har du rätt till en offentlig försvarare vilket innebär att advokaten betalas av staten. Om du blir misstänkt för ett allvarligt brott ska du alltid kontakta en advokat så fort du blir misstänkt.

Vi åtar oss uppdrag över hela landet. Vi är alltid tillgängliga med kort varsel på vår jourtelefon 079-347 49 87

Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Om du väljer en jurist hos oss kommer vi att stå vid din sida och företräda dig på bästa sätt.

FAMILJERÄTT

Familjerätt omfattar juridiska frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Vi på BELLE biträder privatpersoner inom samtliga dessa rättsområden.

När en person avlider fördelas dennes tillgångar enligt lag. Om man önskar en annan fördelning av sina tillgångar måste man upprätta ett testamente.

Bodelning är den delning som görs av makars egendom när äktenskapets upplöses. Makars egendom kan vara villa, fritidshus, bil, båt, pengar på konton, aktier etc.

Bouppteckning inträffar när någon har avlidit, då ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Samboförhållanden- och äktenskap kräver sin omtanke och professionella rådgivning för att man i förväg ska veta vad som gäller ifall relationen upphör.

ÖVRIGA OMRÅDEN

Vi biträder enskilda vid ansökan om asyl i Sverige och vi har vana att processa i Migrations-domstolen. Därutöver hjälper vi till med att upprätta och ansöka om arbetstillstånd.

Vi biträder både företag och enskilda vid ansökan om arbetstillstånd. För att få arbetstillstånd måste vissa villkor vara uppfyllda. Vi hjälper dig att gå igenom de villkor som finns och upprätta en ansökan. 

Vi är flitigt anlitade som offentligt biträde för både föräldrar och barn i LVU-processer och vi åtar oss uppdrag över hela riket. Du kan alltid begära en jurist från vår byrå om du vill vara säker på att få en person med spets-kompetens och ett hundraprocentigt engagemang för dig.

Vi biträder privatpersoner i frågor tvister rörande vårdnad, boende, umgänge. När det kommer till vårdnad kan föräldrar vara oense om vem som ska ha rätt att fatta viktiga beslut rörande barnet. Man kan vara oense om vart barnet ska bo och hur umgänget med barnet ska gestalta sig. För föräldrar som inte kan komma överens kan det sista alternativet vara att faktiskt ansöka om ensam vårdnad i tingsrätten. Vi hjälper er genom en sådan vårdnadsprocess.