Den 21 juni 20221 konstaterade IMY att SL brutit mot dataskyddsförordningen när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud. IMY utfärdade därför en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor.

SL har utrustat biljettkontrollanter med kroppsburna kameror i syfte att förebygga hotfulla situationer, dokumentera inträffade incidenter och säkerställa att det är rätt person som får böter för att ha åkt i Stockholms lokaltrafik utan giltigt färdbevis.

Biljettkontrollanternas kameror spelar löpande in bild och ljud som lagras i en minut, därefter raderas materialet om inte biljettkontrollanten trycker på inspelningsknappen på kameran. Kontrollanterna är instruerade att ha kameran på under hela sitt arbetspass och kan således komma att filma alla resenärer som passerar kontrollanten.

IMY anser att tekniken med kroppsburna kameror kan användas för att förebygga och dokumentera hotfulla situationer men att tiden för inspelningen behöver minskas till maximalt 15 sekunder. Myndigheten anser däremot inte att tekniken kan användas för att säkerställa identiteten på den som rest utan giltigt färdbevis, där räcker det i stället med exempelvis stillbilder och ingen ljudinspelning.

IMY riktar även kritik mot att SL brustit i sitt sätt att informera om kamerabevakningen, bland annat vad gäller att inte bara bild utan även ljud spelas in. IMY ansåg att det är allvarligt att SL inte informerar om att ljud spelas in, eftersom resenärer i SL:s trafiknät inte rimligen kan förvänta sig att bli avlyssnade.

De sammantagna bristerna i hur SL använder kroppskameror gjorde att IMY utfärdade en administrativ sanktionsavgift på 16 miljoner kronor.

Länk till beslutet: https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/2021/2021-06-21-beslut-sl.pdf

Categories:

Tags:

Comments are closed