Nyheter

BELLE Advokatbyrå är en modern advokatbyrå som är […]
BELLE Advokatbyrå är en modern advokatbyrå som är […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har utfärdat en reprimand och ett […]
Vi har tagit del av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rapport […]
Vi är en modern advokatbyrå som erbjuder tjänster […]
Av integritetsskyddsmyndighetens (IMY) årsredovisning som nyligen offentliggjordes kan […]
Den 21 juni 20221 konstaterade IMY att SL […]
Disciplinnämnden vid Spotlight Stock Market beslutade om vite […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelade den 8 juni att de […]
Myndigheten inleder sex granskningar som rör överföringar av […]
Utbildningsnämnden i Stockholms stad åläggs att betala en […]
Advokaten Jennifer Jankevics har biträtt klient som sökt […]
EU-domstolens dom i Shrems II-målet från juli 2020 […]
BELLE Advokatbyrå återupptar advokatjouren på Hässelby Villastads bibliotek, […]
BELLE Advokatbyrå har blivit godkänd auktoriserad leverantör i […]
Som ett led i en utökad lokal närvaro […]
Det är Länsstyrelsen som förordnar Notarius Publicus. Notarius […]
BELLE Advokatbyrå har under hösten inlett ett samarbete […]
Belle Advokatbyrå har under hösten haft ett samarbete […]
I onsdags utdömde Finansinspektionen en sanktionsavgift på 1 500 000 […]
Skola har använt ansiktsigenkänning för närvarokontroll av elever […]