Skip links

Nyheter från BELLE Advokatbyrå

IMY förändrar sin tillsynsverksamhet

Av integritetsskyddsmyndighetens (IMY) årsredovisning som nyligen offentliggjordes kan utläsas att IMY under 2021 har genomfört en genomgripande reform av sin klagomåls- och tillsynsprocess. Förändringen innebär

NY PRAXIS

Skola har använt ansiktsigenkänning för närvarokontroll av elever Gymnasienämnden i Skellefteå kommun har under tre veckor använt ansiktsigenkänning via kamera för närvarokontroll av totalt 22