LIKVIDATION

LIKVIDATOR

VI åtar sig regelbundet uppdrag som likvidator, både vid frivillig likvidation och tvångslikvidation. En likvidator har som uppgift att avveckla ett aktiebolag. Likvidatorn ersätter styrelse och verkställande direktör i aktiebolaget. Belle Advokatbyrå har en likvidator som har erfarenhet av att likvidera bolag.

En likvidation innebär att ett aktiebolag upplöses efter att skulder har betalats och eventuellt överskott skiftats ut till aktieägare. En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman. En tvångslikvidation beslutas av Bolagsverket eller domstol.


likvidator ersätter styrelsen eller vd

En likvidator ersätter styrelsen eller en verkställande direktör i ett bolag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna en avgåenderedovisning för tiden från den senaste framlagda årsredovisningen till dess att likvidatorn utses.

Likvidation = avveckla bolaget

Likvidatorn ska genomföra likvidationen, alltså avveckla bolaget och sälja bolagets tillgångar och betala dess skulder. En kallelse på okända borgenärer ska göras via Bolagsverket. Kallelsetiden är sex månader. Efter kallelsetiden är slut kan likvidatorn uppsätta en slutredovisning och kalla till extra bolagsstämma. Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma, även kallad slutstämma.


vem betalar för likvidationen?

Kostnaden för en likvidation betalas i allmänhet av aktiebolaget och varierar på aktiebolagets storlek och hur omfattande likvidationen har varit.

Belle Advokatbyrå hjälpte oss med likvidation av vårt tyskägda aktiebolag. Vår likvidator Jennifer Jankevics hanterade likvidationen på ett förtroendeingivande, proffsigt och effektivt sätt varför vi gärna rekommenderar Belle Advokatbyrå för liknande ärenden.

VD, Toppatterns Nordic AB