BOLAGS
RÄTT

Bolagsrätt

Inom bolagsrättens område kan vi hjälpa er med bildande av aktiebolag, nyemission och löpande rådgivning till bolagsledning och styrelse. Vi erbjuder även hjälp med planering och genomförande av bolagsstämma. Vi åtar oss uppdrag som stämmoordförande och/eller sekreterare vid bolagsstämma.

Aktiebolag
nyemission
löpande rådgivning
bolagsstämma
stämmoordförande
sekreterare vid bolagstämma

Ta kontakt
med  oss idag

Vi ringer upp
så fort som möjligt