Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har beslutat att bötfälla fondrådgivaren Indecap med en sanktionsavgift på 500 000 kronor efter […]
Vid situationer där barn och ungdomars välbefinnande är hotat på ett allvarligt sätt kan LVU (Lagen […]
Belle Advokatkontor har sitt huvudkontor på Stormbyvägen 2-4 i Spånga center, i Spånga. På detta kontor […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar idag att man har utfärdat en sanktionsavgift mot två av de fyra granskade […]
Vid bodelning ska makar dela upp egendom mellan sig. Utgångspunkten är att giftorättsgods delas lika mellan […]
Ingen har väl undgått Chat GPT, ett AI-verktyg som utvecklats av Open Ai och som exempelvis […]
Om kontrollbalansräkning När ska kontrollbalansräkning upprättas? När det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital […]
EU-kommissionen la den 21 april 2021 fram ett förslag till förordning rörande harmoniserade regler för utveckling […]
Vad innebär visselblåsarlagen? Visselblåsarlagen är en lag som skyddar personer som avslöjar missförhållanden eller brott som […]