Bodelning

BODELNING

Söker du en skilsmässoadvokat i Stockholm? Då har du kommit rätt. Vi har kontor i Spånga, Stockholm. Vi erbjuder även tjänster i Norrtälje, Uppsala, Södertälje och Västerås. Bodelning är den delning som görs av makars egendom när äktenskapets upplöses. Makars egendom kan vara villa, fritidshus, bil, båt, pengar på konton, aktier etc. Ett äktenskap kan upplösas genom skilsmässa eller om någon av makarna avlider. Man behöver inte göra en bodelning om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Grundregeln = dela på hälften

En bodelning innebär att makarna delar upp egendomen mellan sig. Grundregeln vid en bodelning är hälftendelning efter avdrag för eventuella skulder. Fördelningen kan dock i undantagsfall jämkas om resultatet skulle bli oskäligt i förhållande till relationens längd, personernas ekonomiska situation och omständigheterna i övrigt.

bodelningsförrättare

Man kan göra en bodelning på egen hand eller med hjälp av en jurist. Kan man inte komma överens över huvud taget kan man begära att en bodelningsförrättare ska utses, vilket görs hos allmän domstol.

bodelningsavtal

Vid bodelning är det viktigt att man upprättar ett formellt bodelningsavtal, i vilket bodelningen formaliseras. Det är viktigt att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan, eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar lång tid i efterhand.