Skip links

Author: Jennifer Jankevics

Sanktionsavgifter i 1177 Vårdguiden-ärendet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelade den 8 juni att de är klara med sin granskning av händelsen då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet.1177 Vårdguiden är en sjukvårdstjänst som erbjuds och ägs av samtliga Sveriges 21 regioner. IMY, tidigare Datainspektionen, inledde först en granskning

Nytt tillsynsbeslut från Datainspektionen gällande överträdelse av GDPR

Utbildningsnämnden i Stockholms stad åläggs att betala en administrativ sanktionsavgift på 4 000 000 sek Utbildningsnämnden ansvarar för driften av kommunal verksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden nyttjar ett flertal system och e-tjänster (bl.a. Skolplattformen) i dess pedagogiska och administrativa verksamhet. Nämnden är

Bolag på First North tvingas betala vite motsvarande fyra årsavgifter bland annat på grund av felaktig hantering av kallelse till årsstämma.

Den 2 april 2020 offentliggjorde bolaget ett pressmeddelande om kallelse till bolagets årsstämma 2020. Pressmeddelandet innehöll information om tid och plats för årsstämman samt förutsättningarna för aktieägarnas deltagande vid denna. Av pressmeddelandet framgick vidare att den fullständiga kallelsen till årsstämma funnits tillgänglig på bolaget hemsida.

Advokaten Jennifer Jankevics vinner vårdnadstvist i tingsrätten

Advokaten Jennifer Jankevics har biträtt klient som sökt ensam vårdnad om sina barn pga. djupgående samarbetssvårigheter med den andra föräldern. Idag meddelades dom i målet och klienten tillerkändes ensam vårdnad och motpartens umgängesyrkande avslogs. Jennifer Jankevics och hennes klient är mycket nöjd med domen.

BELLE Advokatbyrå erbjuder 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning

BELLE Advokatbyrå återupptar advokatjouren på Hässelby Villastads bibliotek, efter en tids uppehåll pga. coronaepidemin. Den kostnadsfria juridiska rådgivningen finns tillgänglig under ett antal datum under hösten och går att boka via bibliotekets hemsida, https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/h%c3%a4sselby-villastads-bibliotek Den juridiska rådgivningen tillhandahålls av advokaten Jennifer Jankevics. Kontakta gärna oss

BELLE Advokatbyrå i samarbete med Stockholm Business Region AB

BELLE Advokatbyrå har blivit godkänd auktoriserad leverantör i kundval Starta Eget Stockholm för företagsrådgivning, en del av Stockholm Business Region AB. Samarbetet innebär att nyföretagare i Region Stockholm kan vända sig till Belle Advokatbyrå för att erhålla affärsjuridisk rådgivning. Advokatbyrån kommer under hösten, med advokaten