Att skriva en bra integritetspolicy för din hemsida är viktigt för att tydligt kommunicera hur du […]
NIS (Network and Information Security) Directive är en betydande EU-förordning som ämnar höja säkerhetsnivån för nätverk […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar idag att man har utfärdat en sanktionsavgift mot två av de fyra granskade […]
Vid bodelning ska makar dela upp egendom mellan sig. Utgångspunkten är att giftorättsgods delas lika mellan […]
Ingen har väl undgått Chat GPT, ett AI-verktyg som utvecklats av Open Ai och som exempelvis […]
Tabellen nedan är lånad av Drogpraxisgruppen och visar en tabell för straffvärde utifrån enbart narkotikans art […]
Om påföljder Många av våra klienter vill veta vad de riskerar för påföljd om de blir […]
DSO: Externt Dataskyddsombud Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll […]
Om kontrollbalansräkning När ska kontrollbalansräkning upprättas? När det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital […]
EU-kommissionen la den 21 april 2021 fram ett förslag till förordning rörande harmoniserade regler för utveckling […]