Varje år tar Branschvinnare i Sverige AB fram de svenska aktiebolag som får utmärkelsen Branschvinnare. En […]
Visselblåsning, eller whistleblowing, är en viktig mekanism för att avslöja oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser. Det […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har beslutat att bötfälla fondrådgivaren Indecap med en sanktionsavgift på 500 000 kronor efter […]
Vid situationer där barn och ungdomars välbefinnande är hotat på ett allvarligt sätt kan LVU (Lagen […]
Att vara delägare i ett företag innebär ett spännande och utmanande partnerskap. För att säkerställa en […]
Belle Advokatkontor har sitt huvudkontor på Stormbyvägen 2-4 i Spånga center, i Spånga. På detta kontor […]
Ibland uppstår tvister som rör ekonomiska frågor. I följande guide kommer vi att gå igenom hur […]
Regeringen har nyligen lagt fram en proposition till riksdagen som kan förändra hur aktiebolag och ekonomiska […]
Att skriva en bra integritetspolicy för din hemsida är viktigt för att tydligt kommunicera hur du […]
NIS (Network and Information Security) Directive är en betydande EU-förordning som ämnar höja säkerhetsnivån för nätverk […]