Tabellen nedan är lånad av Drogpraxisgruppen och visar en tabell för straffvärde utifrån enbart narkotikans art […]
Om påföljder Många av våra klienter vill veta vad de riskerar för påföljd om de blir […]
DSO: Externt Dataskyddsombud Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll […]
Om kontrollbalansräkning När ska kontrollbalansräkning upprättas? När det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital […]
EU-kommissionen la den 21 april 2021 fram ett förslag till förordning rörande harmoniserade regler för utveckling […]
Vad innebär visselblåsarlagen? Visselblåsarlagen är en lag som skyddar personer som avslöjar missförhållanden eller brott som […]
Vad är en Notarius Publicus? Notarius Publicus är utsedda av Länsstyrelsen och har i uppdrag att […]
I takt med att företaget utvecklas och börjar använda nya applikationer och system och därigenom börjar […]
Nu när våren snart börjar närma sig är det hög tid att planera årets bolagsstämma. Alla […]
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har utfärdat en reprimand och ett föreläggande mot ett företag som erbjuder en söktjänst […]