Arv & Testamente

BEHÖVER DU SKRIVA TESTAMENTE?

Söker du en familjerätts advokat i Stockholm, Norrtälje, Uppsala, Södertälje eller Västerås? Då har du kommit rätt.

Vi erbjuder jurist, advokat för familjerätt, arv, testamente, bouppteckning i Spånga, Vällingby, Hässelby, Rinkeby, Tensta, Kista, Solna, Sundbyberg, Hallstahammar.

Man måste inte gå till en advokat för att upprätta ett testamente och det finns många gratis mallar online, men det skönt att gå till en advokat och få känna sig trygg i att allt blir korrekt och riktigt. Vi hjälper er att skriva ett testamente på ett kostnadseffektivt sätt. 

Vi tar emot er med ett personligt engagemang och förklarar juridiken för er.

När en person avlider fördelas dennes tillgångar enligt lag. Om man önskar en annan fördelning av sina tillgångar måste man upprätta ett testamente.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara undertecknat och namnteckningen ska bevittnas av två personer som samtidigt närvarar. Det är viktigt att observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. För att en sambo ska få ärva måste ett testamente upprättas.

LAGLOTT

Man kan aldrig göra sina barn helt arvlösa, utan de har alltid rätt att få ut sin laglott efter dödsfallet. Laglotten motsvarar hälften av kvarlåtenskapen. Har man särkullbarn är det extra viktigt att tänka på konsekvenserna för den efterlevande makan/maken vid ett dödsfall. Kommer denne kunna bo kvar i huset? Vi hjälper till att utforma testamenten som tryggar er och er situation när någon går bort.

FRAMTIDSFULLMAKT

Framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta tillvara sin rätt.

Tanken är att det är fullmaktshavaren som ska avgöra när tidpunkten har inträtt. Framtidsfullmakten är ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Vi hjälper till att utforma framtidsfullmakter.