Försvar

BROTTMÅL

Vi åtar oss uppdrag som försvarare över hela riket. Om du är misstänkt för brott kan du vara trygg i att vi kommer att ta tillvara dina rättigheter och strida för dig. Väljer du en advokat från vår byrå kan du vara trygg i att vi kommer att stå vid din sida i vått och torrt.

Vi är alltid tillgängliga med kort varsel på vår jourtelefon 079-347 49 87

Kallad till polisförhör?

Om du blir misstänkt för brott har du alltid rätt att ha med en advokat på polisförhör. Vid allvarligare brottsmisstankar har du rätt till en offentlig försvarare vilket innebär att advokaten betalas av staten. Om du blir misstänkt för ett allvarligt brott ska du alltid kontakta en advokat så fort du blir misstänkt. Om du inte beviljas en offentlig försvarare, eller inte får byta till den advokat du begär, har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

VAD HÄNDER OM NÅGON POLISANMÄLER DIG OCH DU ÄR MISSTÄNKT FÖR ETT BROTT?

Om polisen beslutar att inleda en förundersökning/brottsutredning utses en förundersökningsledare. Det blir en polis eller en åklagare beroende på hur grovt brottet är. Det som kommer fram under förundersökningen (bl.a. vid polisförhör) och som är av vikt för ett eventuellt åtal sammanställs i ett förundersökningsprotokoll. Om åklagaren anser att brottet är styrkt/kan bevisas, lämnas en så kallad stämningsansökan till tingsrätten (åtal väcks). I annat fall läggs förundersökningen ner.

OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN OCH INSIDERBROTT

Advokaten Jennifer Jankevics har flera års erfarenhet från aktiemarknaden och åtar sig uppdrag som försvarare åt personer som misstänks för aktiemarknadsrelaterad brottslighet, så som otillbörlig marknadspåverkan och insiderbrott.

Ta kontakt
med  oss idag

Vi ringer upp
så fort som möjligt