TVISTE-
LÖSNING

TVISTLÖSNING

Trots ingångna avtal finns det i alla affärsöverenskommelser och samarbeten en risk för att oenigheteter uppstår, vilka kan utvecklas till en konflikt eller en tvist. En rättslig process kan ofta bli utdragen och mycket kostsam. Innan man inleder en rättslig process är det därför viktigt att noga analysera riskerna med en process. 

beslutsunderlag

Kanske finns det ett alternativt sätt att hantera en tvist, en förlikning där båda parter går därifrån som vinnare. Som rådgivare strävar vi efter att ge våra klienter ett gediget beslutsunderlag, inklusive utsikterna i en eventuell rättsliga process, för att klienten ska får bästa möjlighet att fatta ett väl avvägt beslut.Trots ingångna avtal finns det i alla affärsöverenskommelser och samarbeten en risk för att oenigheteter uppstår, vilka kan utvecklas till en konflikt eller en tvist. En rättslig process kan ofta bli utdragen och mycket kostsam. Innan man inleder en rättslig process är det därför viktigt att noga analysera riskerna med en process.

alternativ lösning?

Kanske finns det ett alternativt sätt att hantera en tvist, en förlikning där båda parter går därifrån som vinnare. Som rådgivare strävar vi efter att ge våra klienter ett gediget beslutsunderlag, inklusive utsikterna i en eventuell rättsliga process, för att klienten ska får bästa möjlighet att fatta ett väl avvägt beslut.