Syftet med en konsekvensbedömning (DPIA) enligt GDPR är att förebygga risker. Målet är att skydda människors […]
I företagsvärlden, särskilt inom startups och privatägda bolag, är det viktigt att aktieägaravtalet är utformat för […]
Artificiell intelligens (AI) kommer sannolikt att ha en betydande inverkan på advokatbranschen på flera sätt. Här […]
På vår advokatbyrå förstår vi vikten av att skydda både skaparna och användarna av ett upphovrättsligt […]