Arbets-
tillstånd

Arbetstillstånd

Söker du jurist, advokat till arbetstillstånd i Stockholm, Spånga, Vällingby, Järva, Kista, Rinkeby, Tensta, Uppsala, Norrtälje, Västerås har du kommit rätt. Vi har god erfarenhet av att hjälpa klienter som fått avslag på asylansökan att söka arbetstillstånd (spårbyte).

För att få arbetstillstånd måste man ha en anställning och kunna visa ett anställningsavtal. Arbetstillståndet ska vara klart när man reser till Sverige.

För att få arbetstillstånd måste man; 

 • ha ett anställningsavtal, underskrivet av båda parter (om avtalet är på annat språk än engelska eller svenska ska det översättas och bifogas tillsammans med en kopia på originaldokumentet)
 • ha ett giltigt pass
 • ha en anställning med anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • ha en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå kravet på försörjning måste man arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 27400 kronor i månaden före skatt

Arbetsgivare måste ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för den anställde när man påbörjar anställningen.

Arbete under tiden som asylsökande

Om man vill arbeta under tiden man är asylsökande ska man ha AT-UND, vilket betyder att man är undantagen kravet på arbetstillstånd. Om man har fått avslag på sin ansökan om asyl men har en anställning kan man i vissa fall ansöka om arbetstillstånd och på så sätt stanna i Sverige och fortsätta arbeta.

Krav för arbetstillstånd för den som har fått avslag på sin ansökan om asyl

För att få arbetstillstånd ska;

 • ansökan om arbetstillstånd ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor (14 dagar) efter att beslutet på ansökan om asyl har börjat gälla (fått laga kraft)
 • man kunna styrka sin identitet med ett godkänt och giltigt pass
 • man ha haft AT-UND under tiden man har varit asylsökande
 • man ha varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste fyra månaderna
 • anställningen fortsätta i minst tolv månader framåt
 • anställningsvillkoren vara på minst samma nivå som enligt svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen eller yrket i Sverige. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring. Kraven måste ha varit uppfyllda under de senaste fyra månaderna av anställningen.
 • Den som arbetar deltid ska ha arbetat i en sådan omfattning att deltidstjänsten motsvarar kollektivavtalsenlig lön inom yrket samt uppgå till minst 27400 kronor i månaden före skatt. Kraven gäller även fyra månader bakåt i tiden.

För att få ett arbetstillstånd efter ett avslag på ansökan om asyl krävs att man började arbeta under sin tid som asylsökande. Om man tidigare har haft ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och arbetade i Sverige innan man ansökte om asyl kan man inte få ett nytt arbetstillstånd medan man befinner dig i Sverige. I ett sådant fall måste man först lämna Sverige och ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Man kan då komma tillbaka till Sverige efter att man har beviljats ett arbetstillstånd.