Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har utfärdat en reprimand och ett föreläggande mot ett företag som erbjuder en söktjänst för domstolsavgöranden som innehåller uppgifter om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.


Verifiera erbjuder en söktjänst för bland annat bakgrundskontroller. Genom söktjänsten gör bolaget det möjligt för användare att söka efter känsliga personuppgifter i bolagets databas, som bland annat består av domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna.


De känsliga uppgifter som granskningen avser är uppgifter om att någon är eller har varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk (LPT, LVM). I företagets databas finns alla domstolsavgöranden från 2008 och framåt enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, totalt cirka 210 000 avgöranden. Resultatet är en uppgiftssamling över alla som sedan år 2008 varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

Företaget har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen vilket normalt innebär att dataskyddsförordningen inte behöver tillämpas. Genom en grundlagsändring 2019 infördes dock en begränsning av grundlagsskyddet. Begränsningen innebär att dataskyddsförordningen blir tillämplig när vissa särskilt integritetskänsliga uppgiftssamlingar offentliggörs.

I beslutet slår IMY fast att dataskyddsförordningen är tillämplig eftersom känsliga personuppgifter offentliggörs i en sökbar uppgiftsamling och det finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet. Dessutom har IMY funnit att bolaget inte har någon rättslig grund som gör det möjligt för bolaget att behandla känsliga personuppgifter.


I sitt beslut utfärdar IMY en reprimand mot bolaget och förelägger dessutom bolaget att vidta åtgärder så att det inte längre ska vara möjligt för användare att vid sökning på personer kunna ta del av uppgift om att den eftersökta personen varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

Länk till beslutet här:

https://www.imy.se/nyheter/imy-klar-med-granskning-av-soktjanst-som-avser-uppgifter-om-halsa/

Categories:

Tags:

Comments are closed