Den 2 april 2020 offentliggjorde bolaget ett pressmeddelande om kallelse till bolagets årsstämma 2020. Pressmeddelandet innehöll […]
Advokaten Jennifer Jankevics har biträtt klient som sökt ensam vårdnad om sina barn pga. djupgående samarbetssvårigheter […]
EU-domstolens dom i Shrems II-målet från juli 2020 har ogiltigförklarat Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA, […]
BELLE Advokatbyrå återupptar advokatjouren på Hässelby Villastads bibliotek, efter en tids uppehåll pga. coronaepidemin. Den kostnadsfria […]