Skip links

Värdepappersmarknad

Sanktionsavgift för svenskt bolag på Frankfurtbörsen

I onsdags utdömde Finansinspektionen en sanktionsavgift på 1 500 000 kr till ett svenskt bolag vars aktier handlas på Frankfurtbörsen. Bolaget hade inte offentliggjort sin årsredovisning för 2017 och halvårsrapport 2018 enligt kraven i lagen om värdepappersmarknaden. Det är av grundläggande betydelse på värdepappersmarknaden att investerare och