AVTALSRÄTT

AVTALSRÄTT

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda olika typer av bolag, särskilt småbolag och startups, med affärsjuridik. Söker du en affärsjurist i Stockholm har du hittat rätt. Vi kan även erbjuda rådgivning från våra kontor i Norrtälje, Uppsala, Södertälje och Västerås. Vi hjälper till med att upprätta affärsavtal, förhandla avtal, granska avtalsutkast m.m. Vi har erfarenhet av de flesta avtalstyper, så som köp, hyra, samarbetsavtal, tillverknings- och leverantörsavtal, anställningsavtal, allmänna villkor, aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, sekretessavtal, fullmakter, ekommissionsavtal, personuppgiftsbiträdesavtal m.fl. Idag finns det mycket gratis juridiska avtalsmallar på nätet, som visserligen kan vara till hjälp, men vi rekommenderar att man tar hjälp av juridisk expertis när det kommer till avtal. Ett felaktigt formulerat avtal kan leda till kostsamma tvister. 

”Ett bra omdöme från en klient är det ultimata kvittot på vårt arbete”

”Vi fick hjälp med avtalsrelaterade frågor i samband med en transaktion. Vi är så nöjda. Väldigt okomplicerat , tydligt och effektivt”

Styrelseledamot i Teknikillustratörerna Forslund & Co AB

AKTIEÄGARAVTAL

Byrån biträder ofta företagare med upprättande av aktieägaravtal (kompanjonsavtal). Är man mer fler än en aktieägare i ett aktiebolag rekommenderas att man tar fram ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter kopplade till det gemensamma ägandet av aktier i bolaget.

Frågor som är viktiga att tänka på vid utformning av aktieägaravtal är bl.a;

  • Finansiering – ska delägare vara skyldig att skjuta till ytterligare medel om kapitalbrist uppstår?
  • Beslutsfattande – finns det frågor som delägarna bör vara ense om för att beslut ska kunna fattas?
  • Driftsmässiga ansvarsområden – ska sådana finnas? Hur ska ni som delägare dela upp arbetet i bolaget?
  • Passivitet – vad händer om någon delägare är passiv en längre tid? Ska övriga delägare kunna köpa ut den felande parten?
  • Konkurrens – ska det vara tillåtet att bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet?
  • Äktenskapsförord – ska det föreskrivas att aktierna i bolaget ska vara varje delägares enskilda egendom?
  • Värdering – ofta en punkt där oenighet kan uppstå. Hur ska bolaget värderas?
  • Försäljning av aktier – ska det vara tillåtet att sälja sina aktier till vem som helst utan att först erbjuda aktierna till befintliga delägare?