DSO: Externt Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Vi tillhandahåller tjänsten externt dataskyddsombud. Genom att anlita oss kan du känna dig trygg i att du får tillgång till expertkunskap och vägledning i olika frågor, tillgång till mallar, lathundar, checklistor och relevanta avtal (personuppgiftsbiträdesavtal). Du kommer även att erbjudas kurser i grundläggande GDPR samt löpande få information om nya riktlinjer, tillsynsbeslut och rättsfall på området.

Externt GDPR-ansvarig

Din organisation kanske inte behöver ha ett Dataskyddsombud enligt lag, men ni vill ändå utse en dedikerad person som hjälper er med ert GDPR-arbete. Då kanske detta är något för er?

I tjänsten Externt GDPR-ansvarig är det vi som ser till att ni får er dokumentation på plats och ser till att dokumentationen (lathundar, rutiner, policies) löpande uppdateras. Vi ser till att ni inrättar tillfällen för gallring och vi är den som ni kan vända er till med diverse GDPR-relaterade frågor.

Hör gärna av dig på 08-520 277 79 så berättar vi mer om våra olika tjänster inom GDPR-området eller läs mer på vår hemsida https://belleadvokat.se/gdpr/

#gdpr #dso #dataskyddsombud #gdpr-ansvarig

Categories:

Tags:

Comments are closed