Ingen har väl undgått Chat GPT, ett AI-verktyg som utvecklats av Open Ai och som exempelvis kan svara på alla möjliga frågor och författa långa faktatexter med hög hastighet.

Men hur förhåller sig AI-verktyget till GDPR egentligen?

Nu har den italienska tillsynsmyndigheten satt ner foten. Tillsynsmyndigheten anser att AI-verktyget har flera brister i efterlevnaden av GDPR.

Dels har man noterat att AI-verktyget inte informerar användare vars uppgifter samlas in av Open AI. Man noterar också avsaknaden av information till personer vars personuppgifter behandlas i verktyget.

Vidare har man noterat avsaknaden av laglig grund för insamling och behandlingen av personuppgifter i syfte att träna algoritmerna som driver plattformen. Ett ytterligare problem man funnit är att tjänsten inte har något som kan verifiera en användares ålder, exempelvis en nedre åldersgräns för användningen av verktyget.

Open AI får nu 20 dagar på sig att återkomma om vilka åtgärder som vidtagits för att korrigera situationen.

Vi följer med spänning!

#gdpr #ai #chatgpt

Categories:

Tags:

Comments are closed