Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar idag att man har utfärdat en sanktionsavgift mot två av de fyra granskade bolagen vad gäller deras användning av Google Analytics för besöksstatistik.

IMY har granskat hur fyra bolag överför personuppgifter till USA via Google Analytics som är ett verktyg för att mäta och analysera trafiken på webbplatser. Bolagen som granskats är CDON, Coop, Dagens Industri och Tele2.

Personuppgifter får enligt GDPR överföras till tredjeland (länder utanför EU/EES) om EU-kommissionen har fattat beslut att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna som motsvarar den som finns inom EU/EES.

EU-domstolen slog dock genom Schrems II-domen fast att USA vid tiden för domen inte kunde anses ha en sådan adekvat skyddsnivå.

IMY anser i sina granskningar att de uppgifter som överförs till USA via Googles statistikverktyg är personuppgifter, eftersom uppgifterna kan sammankopplas med övriga unika uppgifter som överförs. Myndigheten anser även att de tekniska skyddsåtgärder som bolagen har vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa en skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som garanteras inom EU/EES.

Alla fyra bolag har grundat sina beslut om överföring av personuppgifter via Google Analytics på standardavtalsklausuler. Av IMY:s utredningar framgår att inga av bolagens ytterligare tekniska skyddsåtgärder är tillräckliga.
Tele2 ådömdes 12 000 000 kronor i sanktionsavgift och Cdon 300 000 kronor i sanktionsavgift.

Rekommendationen nu är således att inte använda Google Analytics.
#gdpr #cookies

Categories:

Tags:

Comments are closed