I takt med att företaget utvecklas och börjar använda nya applikationer och system och därigenom börjar med nya personuppgiftsbehandlingar, är det viktigt att uppdatera sina befintliga informationstexter om GDPR.
Sedan Imys tillsynsbeslut mot Klarna förra året har det blivit mer fokus på detta.

I IMYs tillsynsbeslut kunde konstateras att Klarna bl.a. inte lämnade information om ändamål med behandlingen av personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund en viss personuppgiftsbehandling skedde. Vidare lämnade man ofullständig och missvisande information om vilka som var mottagare av olika kategorier av personuppgifter, när personuppgifter delades med andra företag. Därutöver hade man inte lämnat information om till vilka länder utan för EU/EES som personuppgifter överfördes samt lämnat ofullständig information om lagringen av personuppgifter.

Klarna fick en sanktionavsgift på 7,5 mkr (beslutet har dock överklagats).
Vi hjälper till att granska era informationstexter och tillsammans med er säkerställa att dessa är uppdaterade.

Prata gärna GDPR-policy med oss!
https://belleadvokat.se/gdpr/

#gdpr
#integritetspolicy
#personuppifter
#personuppgiftsbehandling
#personuppgiftspolicy

Categories:

Tags:

Comments are closed