Tabellen nedan är lånad av Drogpraxisgruppen och visar en tabell för straffvärde utifrån enbart narkotikans art […]
Om påföljder Många av våra klienter vill veta vad de riskerar för påföljd om de blir […]
DSO: Externt Dataskyddsombud Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll […]