BELLE Advokatbyrå har under hösten inlett ett samarbete med NyföretagarCentrum i Järfälla.

Hos NyföretagarCentrum får blivande och/eller nystartade bolag kostnadsfri och konfidentiell rådgivning av bästa tänkbara kvalitet. NyföretagarCentrums mål är att öka nyföretagandet i Järfälla, och Järfällakontoret är en del av en riksomfattande organisation med cirka 100 filialer runt om i landet. NyföretagarCentrum Järfälla är en ideell organisation som består av representanter för det lokala näringslivet, samt Järfälla Näringsliv AB.

Samarbetet går ut på att advokaten Jennifer Jankevics, inom ramen för företagarskolan, håller en seminarieserie om juridik för nyföretagaren. Samarbetet har slagit väl ut och seminariebesökarna har varit nöjda.

Länk till NyföretagarCentrum följer nedan:

https://www.jarfalla.se/naringsliv/naringslivetijarfall

Categories:

Tags:

Comments are closed