Det är Länsstyrelsen som förordnar Notarius Publicus.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

 

 • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
 • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
 • kontrollera lotteridragningar
 • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
 • Notarius publicus utfärdar apostille

Apostille är en auktorisering enligt artikel 6 i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 som undantar den från varje form av annat bestyrkande. Detta innebär att inget ytterligare godkännande normalt sett behövs från en utländsk ambassad.

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

 

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet)
 • Utdrag från födelse- och vigselbok

Om du behöver hjälp med något av ovanstående, tveka in att kontakt Belle Advokatbyrå.

Categories:

Tags:

Comments are closed