Skip links

BELLE Advokatbyrå i samarbete Startup Sthlm

Belle Advokatbyrå har under hösten haft ett samarbete med Startup Sthlm, som är en ideell stiftelse som varje år hjälper tusentals stockholmare att starta, driva och utveckla företag.

Advokaten Jennifer Jankevics har under hösten hållit en seminarieserie om grundläggande avtalsrätt och kapitalanskaffning. Seminarierna har varit välbesökta och responsen har varit positiv från företagarna.

Från föreläsningen den 15 november 2019

Leave a comment

Name*

Website

Comment