Om påföljder

Många av våra klienter vill veta vad de riskerar för påföljd om de blir dömda för brott. Nedan följer fördjupning kring straffmätning och påföljder.

Villkorlig dom eller skyddstillsyn

Eftersom domstolen i första hand inte ska välja fängelse som påföljd kan den välja att döma den tilltalade till villkorlig dom eller skyddstillsyn, om rätten skulle finna att förutsättningarna för sådana påföljder är för handen. Förutsättningarna är bl.a. att den tilltalade inte tros riskera att göra sig skyldig till annan brottslighet under tiden, och i allmänhet lever under ordnade former. Utgångspunkten är att villkorlig dom förenas med dagsböter; högst tvåhundra dagsböter, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte (27 kap. 2 § BrB) Skyddstillsyn får också förenas med dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte (28 kap. 2 § BrB).

Om förutsättningarna för samhällstjänst är uppfyllda (samtycke finns och den tilltalade bedöms vara lämplig att utföra samhällstjänst) får rätten döma till villkorlig dom eller skyddstillsyn i förening med samhällstjänst. En föreskrift om samhällstjänst ska avse skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst fyrtio och högst tvåhundrafyrtio timmar (27 kap. 2 a§ BrB och 28 kap. 2 a§ BrB). Antalet timmars samhällstjänst påverkas av det alternativstraff som domstolen anger i sin dom, dvs. hur långt fängelsestraff som hade utdömts om fängelse valts som påföljd för brottet.

Fall då villkorlig dom ska förenas med samhällstjänst:

Här följer en modell på hur många timmars samhällstjänst som ska utdömas då alternativstraffet motsvarar fängelse i 1–11 månader. Översta raden avser antal timmars samhällstjänst och nedersta raden avser alternativstraffet antal månaders fängelse.

5075100120140160180200220240
12345678910-11

 

Fall då villkorlig dom ska förenas med dagsböter:

Villkorlig dom får förenas med dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte (27 kap. 2 § BrB). Emellertid torde denna modell endast tillämpas i de fall där brottslighetens art inte talar för fängelse, och inte heller den tilltalades tidigare brottslighet gör det.

StraffmätningsvärdeAntal dagsböter som den villkorliga domen ska förenas med
14 dagar30 dagsböter
21 dagar35 dagsböter
1 månad40 dagsböter
2 månader55 dagsböter
3 månader70 dagsböter
4 månader85 dagsböter
5 månader100 dagsböter
6 månader115 dagsböter
7 månader130 dagsböter
8 månader145 dagsböter
9 månader160 dagsböter
10 månader180 dagsböter
11 månader200 dagsböter
12 månader(ej villkorlig dom)

Om brottsligheten har ett artvärde, som dock är tämligen lågt:

Vid brott med ett artvärde som är tämligen lågt finns det ett utrymme för att döma till villkorlig dom och böter även om straffmätningsvärdet motsvarar fängelse i några månader. Som exempel på brottstyper där detta ofta är fallet kan nämnas bokföringsbrott av normalgraden och kanske också olaga hot av normalgraden. Här kan också finnas brottstyper som normalt har ett högre artvärde, men vars artvärde i just det aktuella fallet inte är så högt, t.ex. inte alltför allvarliga fall av misshandel av normalgraden. Se följande modell för dessa brott:

StraffmätningsvärdeAntal dagsböter som den villkorliga domen ska förenas med
14 dagar50 dagsböter
21 dagar65 dagsböter
1 månad90 dagsböter
2 månader180 dagsböter
3 månader180 dagsböter

Om brottsligheten har ett medelhögt artvärde:

Som exempel på brottstyper finns misshandel av normalgraden, skattebrott och våld eller hot mot tjänsteman.

StraffmätningsvärdeAntal dagsböter som den villkorliga domen ska förenas med
14 dagar75 dagsböter
21 dagar90 dagsböter
1 månad120 dagsböter
1,5 månad160 dagsböter

#påföljd #straff #villkorlig dom #böter #samhällstjänst

Categories:

Tags:

Comments are closed