I onsdags utdömde Finansinspektionen en sanktionsavgift på 1 500 000 kr till ett svenskt bolag vars aktier handlas på Frankfurtbörsen. Bolaget hade inte offentliggjort sin årsredovisning för 2017 och halvårsrapport 2018 enligt kraven i lagen om värdepappersmarknaden.

Det är av grundläggande betydelse på värdepappersmarknaden att investerare och andra har möjlighet att bedöma ett noterat bolags finansiella ställning, resultat och förvaltning. Eftersom bolaget hade brutit mot regler som är viktiga för att investerare och andra skulle kunna göra en välgrundad bedömning av bolaget, ansåg Finansinspektionen att det fanns anledning att ingripa mot bolaget.

Läs hela beslutet här:

https://fi.se/sv/publicerat/sanktioner/marknadsinformation/2019/stratevic-finance-group-ab-far-sanktionsavgift/

Tags:

Comments are closed