Skola har använt ansiktsigenkänning för närvarokontroll av elever

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun har under tre veckor använt ansiktsigenkänning via kamera för närvarokontroll av totalt 22 elever. 

Efter tillsyn har Datainspektionen i beslut den 20 augusti 2019 funnit att behandlingen av personuppgifter var i strid med flera av bestämmelserna i GDPR.

  • dels artikel 5 i GDPR, eftersom behandlingen innefattat fler personuppgifter än vad som var nödvändigt för ändamålet,
  • dels artikel 9 eftersom man behandlat känsliga personuppgifter (biometriska uppgifter) utan att för behandlingen ha ett giltigt undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter samt
  • inte uppfyllt kravet på att ha gjort en konsekvensbedömning och inte kommit in till ett förhandssamråd med Datainspektionen.

Gymnasienämnden i Skellefteå kommun fick en varning och sanktionsavgift på 200 000 kr. 

Belle Advokatbyrå följer med spänning utvecklingen på GDPR-området och bevakar den praxis som kommer. Vi hjälper löpande bolag med GDPR-frågor. För mer information kontakta oss på

info@belleadovokat.se eller via 08- 121 313 70

Läs hela beslutet: https://www.datainspektionen.se/nyheter/sanktionsavgift-for-ansiktsigenkanning-i-skola/

Categories:

Tags:

Comments are closed