Den 2 april 2020 offentliggjorde bolaget ett pressmeddelande om kallelse till bolagets årsstämma 2020. Pressmeddelandet innehöll information om tid och plats för årsstämman samt förutsättningarna för aktieägarnas deltagande vid denna. Av pressmeddelandet framgick vidare att den fullständiga kallelsen till årsstämma funnits tillgänglig på bolaget hemsida. Pressmeddelandet innehöll en hyperlänk till den fullständiga kallelsen. Pressmeddelandet dock inte någon information om inför årsstämman framlagda förslag till beslut och inte heller den fullständiga kallelsen. Börsen ålade därför bolaget att offentliggöra kallelsen på rätt sätt.

Eftersom det första pressmeddelandet inte innehöll vare sig beslutsförslagen eller den kompletta kallelsen, kunde disciplinnämnden konstatera att bolaget hade brutit mot börsens regelverk.

Vid ett annat tillfälle hade bolaget inte offentliggjort insiderinformation så snart som möjlighet samt inte upprättat erforderlig dokumentation avseende ett beslut om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.

Sammantaget såg disciplinnämnden allvarligt på överträdelserna och ålade bolaget ett vite motsvarande 4 årsavgifter.

Se det fullständiga beslutet på följande länk:
https://www.nasdaq.com/docs/2020/09/01/2020-09%20Beslut%20AVTECH%20Sweden%20AB.pdf

Categories:

Tags:

Comments are closed