Advokaten Jennifer Jankevics har biträtt klient som sökt ensam vårdnad om sina barn pga. djupgående samarbetssvårigheter med den andra föräldern.

Idag meddelades dom i målet och klienten tillerkändes ensam vårdnad och motpartens umgängesyrkande avslogs.

Jennifer Jankevics och hennes klient är mycket nöjd med domen.

Categories:

Tags:

Comments are closed