Nu när våren snart börjar närma sig är det hög tid att planera årets bolagsstämma.
Alla aktiebolag ska hålla bolagsstämma varje år för att bl.a. fastställa resultat- och balansräkningen i årsredovisningen, bestämma hur bolaget ska disponera årets vinst eller förlust, om styrelsen och den verkställande direktören ska få ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret och vilka som ska sitta i styrelsen.
Det är flera praktiska detaljer man måste fundera över, så som när stämman ska äga rum och följaktligen när själva kallelsen till stämma ska offentliggöras. Man bör även fundera över vilka beslutsförslag, utöver ordinarie beslutsförslag, som ska finnas med i kallelsen. Kanske vill man fatta beslut om emission eller ett emissionsbemyndigande.
Man bör även fundera över det praktiska genomförandet av stämman. Hur anmälningar ska tas emot och hanteras och vilka handlingar som ska tas fram inför stämman.
En annan fråga att fundera över är vem som ska vara ordförande och sekreterare vid stämman. Efter att själva stämman har hållits ska en stämmokommuniké offentliggöras, där man berättar om vilka beslut som fattades på stämman. Vissa av de på stämman fattade besluten kan behöva registreras hos Bolagsverket.
Prata gärna bolagsstämma med oss. Vi på Belle Advokatbyrå bistår med såväl planering som genomförande av bolagsstämma.

Läs mer här: https://belleadvokat.se/bolagsratt/

#bolagsstämma

#ordförande

#föreningsstämma


Categories:

Comments are closed