Vad är en Notarius Publicus?

Notarius Publicus är utsedda av Länsstyrelsen och har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är intyga riktigheten av original, exempelvis pass eller körkort. Det kan även vara att intyga namnunderskrifter på diverse dokumenten, exempelvis fullmakter som behövs för att köpa eller sälja fastigheter utomlands eller inbjudningar via Migrationsverkets blankett.

Vad kostar en Notarius Publicus?

Kostnaden för Notarius Publicus beror på hur många dokument du har och hur många stämplar du behöver. I allmänhet tar Notarius Publicus betalt per utfärdad stämpel. En stämpel brukar kosta drygt 300 kronor.

När behövs det en apostille?

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje annan form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

I vissa fall kan det legaliserade dokumentet även behöva även en apostillestämpel. Vissa handlingar kan Notarius Publicus direkt förse med apostille, exempelvis på översättningar utförd av en auktoriserad översättare vid Kammarkollegiet eller på handling i original som är stämplad av Skatteverket.

Nedan följer exempel på handlingar som kan förses direkt med apostille:

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket och Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis från Skatteverket)
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg/intyg från universitetet
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad översättare (Kammarkollegiet)

Hur får jag en apostille?

En apostille utfärdas av Notarius Publicus. En apostille-stämpel är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill och/eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att utfärda apostille-stämpel.

Hur lång tid tar apostille?

Hos oss får du med dig ditt dokument direkt. Du väntar på kontoret medan vi arbetar med ditt dokument.

Hur kan jag legitimera mig?

För att vi ska kunna legalisera namnteckningar måste en giltig ID-handling uppvisas vid ditt besök hos oss. 

Vi accepterar:

 • Svenskt pass
 • Utländskt pass
 • Svenskt körkort 
 • ID-kort utfärdat av Skatteverket 
 • Svenskt nationellt ID-kort

Hur betalar jag?

Vi tar emot betalning via swish eller kontanter.

Vart hittar jag er och hur bokar jag tid?

Vi erbjuder Notarius Publicus tjänster på vårt kontor i Spånga, på Stormbyvägen 2-4 i Spånga Center. Vid behov kan vi även åka ut på förrättning utanför kontoret. Det kan vara ifall någon är äldre eller pga. sviktande hälsa inte har möjlighet att ta sig till vårt kontor. Då tar vi betalt arvode per timme.

Vi har varierande drop-in tider varje vecka, så ring oss på 079-347 4987 för att få reda på aktuella drop-in tider eller för att boka tid. Det går även att boka tid via vår hemsida.

Läs mer och boka tid via https://belleadvokat.se/notariuspublicus/

#apostille

#notariuspublicus

Categories:

Comments are closed