Skip links

BROTTMÅL

Brottmål

Advokat Jennifer Jankevics åtar sig regelbundet uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vi förordnas av domstolarna eller på begäran av enskild.

Vi är alltid tillgängliga med kort varsel på vår jourtelefon 079-347 49 87.

Kallad till polisförhör?

Om du blir misstänkt för brott har du alltid rätt att ha med en advokat på polisförhör.

Vid allvarligare brottsmisstankar har du rätt till en offentlig försvarare vilket innebär att advokaten betalas av staten.

Om du blir misstänkt för ett allvarligt brott ska du alltid kontakta en advokat så fort du blir misstänkt. Om du inte beviljas en offentlig försvarare, eller inte får byta till den advokat du begär, har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

Vad händer om någon polisanmäler dig och du är misstänkt för ett brott?

Om polisen beslutar att inleda en förundersökning/brottsutredning utses en förundersökningsledare. Det blir en polis eller en åklagare beroende på hur grovt brottet är.

Det som kommer fram under förundersökningen (bl.a. vid polisförhör) och som är av vikt för ett eventuellt åtal sammanställs i ett förundersökningsprotokoll.

Om åklagaren anser att brottet är styrkt/kan bevisas, lämnas en så kallad stämningsansökan till tingsrätten (åtal väcks). I annat fall läggs förundersökningen ner.

Skärmklipp_insider

Otillbörlig marknadspåverkan och insiderbrott

Advokaten Jennifer Jankevics har flera års erfarenhet från aktiemarknaden och åtar sig uppdrag som försvarare åt personer som misstänks för aktiemarknadsrelaterad brottslighet, så som otillbörlig marknadspåverkan och insiderbrott.

business-3560922_1920

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Ett målsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, samt företräda sin klient, med anledning av brottet. Målsägandebiträdets arbetsuppgifter omfattar bland annat:

•Att biträda vid polisförhör.
•Att upprätta och framställa eventuella skadeståndsanspråk.
•Att biträda under huvudförhandling och tillse att eventuellt skadeståndsanspråk framläggs för bedömning av rätten.

På Brottsoffermyndighetens hemsida (www.brottsoffermyndigheten.se)  kan du få information om rättsprocessen och dina rättigheter.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för ett första samtal.

Kontakta oss